Ariving in Brisbane

Ariving in brisbane
About to land in Brisbane where I kick off my Australia tour.
db